www.rechtkrom.nl

Start & Actueel

Waarom de overheid internet moet mijden (1)

20 januari 2017

Alle overheidsdiensten, semi-overheidsdiensten en banken dienen zich verre te houden van internet en de daarop opererende diensten, zoals Facebook, Twitter, Google, enz.
Waarom?
De Nederlandse overheid en al haar diensten vinden hun legitimiteit in ons democratisch politiek systeem en worden als zodanig gecontroleerd door de politici.
En wat is internet? Een niet bestaande entiteit, die niet voortgekomen is uit democratische en controleerbare processen, en derhalve geen enkele legitimiteit bezit voor het veilig gebruik door diensten die verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van burgers en ondernemingen.

Internet biedt in Nederland een wildwest-toestand waar geen serieuze vorm van regulering of controle aan te pas komt. Internet heeft namelijk geen eigenaar, het ís van niemand. En het heeft ook geen duidelijke structuur. Alleen de bezitters van de computers die voor de (weinige) grote wereldwijde knooppunten gebruikt worden, hebben aanzienlijke macht. Zij zijn in staat het wereldwijde web grondig te ontregelen.

Dat de meeste banken voor hun hele bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het gammele internet, is eigenlijk te bizar voor woorden. Naast de gigantische kosten die zij maken voor betere software zijn daar de enorme verliezen die zij lijden vanwege de vele computerinbraken, fraude en misleiding van de klanten. De banken doen er nog altijd laconiek over, en wentelen het verlies af op de klant.

Door het wildwest-karakter biedt het internet een luilekkerland voor criminelen, die dan ook nog altijd in toenemende mate gretig gebruik maken van de mogelijkheden die het medium hen biedt.

 

Is het Theaterhotel onveilig?

Theaterhotel

16 januari 2017

Het Theaterhotel:

Wij hopen dat u een prachtige avond heeft gehad in ons mooie theater. Omdat wij er altijd naar streven om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen, is uw mening voor ons belangrijk. Graag vernemen wij daarom uw reactie.

Ons antwoord:

“Die willen wij u graag geven, op voorwaarde dat u het ons niet kwalijk neemt dat onze reactie van kritische aard is.

Bij het betreden van de zaal bleek die voor een groot gedeelte vol te hangen met rook, en het optreden begon een kwartier daarna dan ook met in mist gehulde artiesten. Het ging volgens ons niet om rook uit een rookgenerator o.i.d. en de nevel bleef ook heel lang hangen. Wij vonden dat verontrustend, ook al omdat er geen verklaring voor gegeven werd.

Nóg verontrustender was dat we nergens duidelijk aangegeven borden zagen naar de nooduitgangen. Als die borden er al zijn, dan waren die zaterdag niet verlicht, volgens ons. Het is ook veelzeggend dat we na ettelijke bezoeken aan het theater nog altijd geen enkel idee hebben waar de nooduitgangen zich bevinden. (Behalve misschien achter het podium, maar als zich daar een calamiteit voordoet is de weg naar buiten ook geblokkeerd.)

Het is mogelijk dat u weinig controle hebt over de voorstellingen zelf, maar het geluidsniveau was veel te hoog voor de op zich uitstekend klinkende zaal. (Dat is ook de reden dat wij liever achteraan zitten.)
Nóg schadelijker waren de snel bewegende lichteffecten die vaak pal op de bezoekers gericht stonden! Ze waren van dien aard dat ze epileptische aanvallen kunnen veroorzaken, en mogen dus eigenlijk niet voorkomen.

In uw programmablad op pagina 120 schrijft u dat het verboden is om geluids- en beeldopnamen te maken en dat mobiele telefoons uit moeten staan. In de zaal wemelde het van de apparatuur met fel verlichte grote schermen, die ook nog eens hoog boven het hoofd gehouden werden door ziekelijke bezitters die meer aandacht hadden voor hun computerschermpjes en internet dan voor de voorstelling. En de enkele medewerker die een keer voorbij kwam, deed alsof zijn neus bloedde. Tot onze spijt kunnen wij daarvoor geen begrip opbrengen. Verboden dienen gehandhaafd te worden.

Wat betreft de veiligheid vinden wij het ook erg jammer dat de stoelen zó krap zijn, dat twee mensen elkaar nauwelijks kunnen passeren in de rijen en vooral dat er geen middenpad is. Bij een calamiteit en panieksituatie kunnen mensen in het midden nooit tijdig wegkomen.

Tijdens de pauze bleek het in de hal zó bedompt en benauwd te zijn, dat wij onmiddellijk naar buiten moesten voor frisse lucht. Mijn vrouw dreigde een epileptische aanval te krijgen, en we wilden onze jassen ophalen. Er was niemand aanwezig om onze jassen te pakken! Er ging kostbare tijd verloren om iemand te vinden die ze aan ons kon overhandigen. Uiteindelijk lukte het ons met grote moeite om de voordeur te bereiken, waar we ons nog eerst door een enorme walm van sigarettenrook moesten banen. Om positief te eindigen: het gebouw zelf is keurig rookvrij.

Het spijt ons dat we niet positiever kunnen zijn, en we hopen dat het met de veiligheid en beveiliging niet zo slecht gesteld is als we vermoeden.”

Bijna een maand later heeft de directie van het Theaterhotel nog niet inhoudelijk gereageerd.
Inmiddels zijn we, na onderzoek, tot de volgende conclusies gekomen:

• Het theater heeft géén nooduitgangen;
• Er zijn géén vluchtwegen;
• Er is géén vluchtplan;
• De route naar de enige uitgang is niet gemarkeerd;
• Er is geen rechtstreekse uitgang naar buiten;
• De voordeuren zijn deels geblokkeerd;
• De 600+ bezoekers kunnen in een panieksituatie niet tijdig het pand verlaten.

De Gemeente:

De Brandweer heeft een adviserende en controlerende taak voor dit soort gebouwen. Zij voert periodiek (jaarlijks) controles uit. Er wordt beoordeeld of de situatie ter plaatse in overeenstemming is met wet- en regelgeving en hierover aansluitend gerapporteerd aan de gemeente. Het zogenoemde Bouwbesluit 2012 is hiervoor het toetsingskader. Dit besluit is opgesteld door de wetgever (rijksoverheid) en bevat normeringen voor zowel constructieve voorzieningen als ook voor personen, bijvoorbeeld het veilig vluchten.
De Brandweer heeft aangegeven dat tijdens de laatste inspectie geen problemen zijn geconstateerd.

 

Smartphone 10 jaar oud

10 januari 2017

Vandaag schijnt de eerste smartphone (Apple iPhone) zijn tiende verjaardag te vieren. Moeten we daar blij mee zijn, moeten we daar aandacht aan besteden? Naah, eigenlijk niet! Behalve dan misschien de opmerking dat een smartphone onder de opiumwet zou moeten vallen. Want mensen zijn er massaal en op een gruwelijke wijze aan verslaafd. Zojuist horen we op de radio nog een dame vertellen dat ze het apparaat als een heel persoonlijk en intiem iets beschouwt. Ze houdt het ding tegen haar lichaam, ze praat er mee, en ze deelt al haar geheimen met het apparaat. Het ding weet meer over haar en haar leven dan zijzelf of haar partner. En het onthoudt alles en het zwijgt nooit. Dag en nacht staat het klaar om de dame uit haar slaap te houden of haar haar noodzakelijke rust te ontnemen. Kortom de smartphone heeft haar volledig in zijn macht.
Kijk, en dat vinden we nou de zieligheid ten top! Het gaat uiteindelijk toch maar om een plastic of metalen doosje vol met electronische componenten.

Het jaar 2017 schijnt trouwens uitgeroepen te zijn tot “Het Jaar Van Stoppen Met Sociale Media”. We zijn benieuwd, want volgens ons laten veel verslaafden liever de linkerarm amputeren dan te stoppen met sm.

 

Slim of niet

Slimme meter

4 januari 2017

Google adviseert om op alle “slimme” apparaten een noodknop te maken. Zodat ze uitgezet kunnen worden als ze door (storingen in) de software buiten controle geraakt zijn. En die kans is geen denkbeeldige, omdat er al rampen gebeurd zijn met op afstand gehackte toestellen, of op hol geslagen besturingssoftware. Om die noodknop te kunnen bedienen moet men bij het apparaat in de buurt zijn. Maar de bedoeling van slimme apparaten is nu juist dat ze op afstand bediend kunnen worden.

In Nederland loopt men nog niet zo warm voor smart apparaten, behalve dan de smartphone en de laptop. Maar de interesse is er wel, en het zal vast niet lang meer duren voordat men massaal overgaat tot de aanschaf ervan. Publiciteit en reclame zullen ons al snel het gevoel geven “er niet meer bij te horen” zonder dergelijke artikelen. Een gevoel dat mensen ook heeft aangezet tot bijvoorbeeld lid worden van het totaal nutteloze Facebook.

Een slim apparaat betekent in eerste instatie dat het met internet verbonden is, en daarnaast kan het ook nog (in meer of mindere mate) intelligentie bevatten. In de meeste gevallen moet de bezitter van een apparaat zich eerst aanmelden bij de fabrikant of aanbieder om gebruik te kunnen maken van het apparaat of de slimme functies.
De bedoeling daarvan is dat de producent de ontvangen gegevens van het apparaat - dat in de regel continu gebruiks- en andere informatie verzendt - zo gericht mogelijk kan opslaan en aan derden verkopen!
Het is niet voor niets dat Google zich heel actief beweegt op de slimme apparaten-markt. Het bedrijf koopt zelfs bedrijven op, zoals bijvoorbeeld die van de Nest thermostaat.

Fabrikanten putten zich uit in het maken van allerlei slimme producten, omdat ze de boot niet willen missen zodra de hausse losbreekt. Naast de televisie, bewakingscamera, thermostaat, energiemeter, koelkast, wasmachine, oven, vaatwasser, garagedeur, sporthorloge en koffiezetter, is er nu ook de slimme auto, tandenborstel, gordijnrail, sprekende pop, deurslot en haarborstel. Die laatste bevat microfoontjes die o.a. kunnen horen of er goed geborsteld wordt. Van de tandenborstel komt er binnenkort een model dat ook zónder internet kan werken! Het is een groot wonder...

Veel apparaten zijn inmiddels berucht om hun slechte beveiliging (of het ontbreken ervan) en hun inbreuk op de privacy. De sprekende pop bevat ook een microfoon die alles wat er wordt gezegd doorseint naar de fabrikant. Alle apparaten communiceren via internet of telefoon met hun fabrikant en via een smartphone-app met anderen. De gebruiker krijgt ook respons van de maker, in de vorm van reclame of aanbeveling voor andere producten of middelen.

 

De Do's & Don'ts van de Fraudehelpdesk

1 december 2016

De Fraudehelpdesk doet goed werk door te waarschuwen voor allerlei vormen van fraude en oplichting. Ook geeft zij regelmatig tips en adviezen om schade te voorkomen. Onder het motto: “Voorkom oplichting bij aankopen in webshops” heeft men nu een lijst opgesteld met “Wat doe je wel...” en “Wat doe je niet...”.
Met ons commentaar erbij, blijkt dat het toch allemaal niet zo eenvoudig is. De tekst achter een kogel (•) is van de Fraudehelpdesk, onze reactie staat eronder.

Wat doe je wel...

• De webshop is goed gevuld en er worden veel andere artikelen aangeboden.
Een nep-webshop neemt vaak klakkeloos productbeschrijvingen over van andere webshops. De hoeveelheid artikelen zegt dus niks over de betrouwbaarheid.

• Ik gebruik een creditcard of Paypal, want dan ben ik in veel gevallen verzekerd.
Ik heb geen creditcard of Paypal, want beide worden veelvuldig gebruikt voor fraude.

• Ik ga alleen voor redelijke prijzen en vergelijk deze met andere sites.
Wat zijn redelijke prijzen? Prijsstunters kunnen best betrouwbaar zijn. Vergelijking met andere shops is tijdrovend en vaak lastig.

• Ik bekijk of de site al langer bestaat.
Hoe doe je dat? En kan een beginnende shop niet betrouwbaar zijn?

• Ik check of de site wel echt van de winkelketen is die in de URL wordt genoemd.
Hoe doe je dat? Internetadressen zijn vaak zó onbegrijpelijk dat er geen touw aan vast te knopen is. Bovendien zijn er veel meer webshops dan bekende winkelketens. De minder bekende moeten toch ook een kans krijgen om te groeien!

• De naam van de webshop typ ik in bij Google.
Dat is het allerslechtste advies! Gebruik liever Ixquick, DuckDuckGo of een van de vele andere zoekdiensten.

• De keurmerken voor betrouwbare webshops ken ik en ik check of deze aanwezig zijn voordat ik een bestelling plaats.
Elke shop kan keurmerken plaatsen, dat zegt verder niets. Bovendien zijn er veel betrouwbaar ogende nepkeurmerken.

• Ik betaal bij voorkeur niet vooraf.
In een échte winkel betaalt men eerst voordat men het product krijgt. Anders zou er maar heel weinig afgerekend worden. En dat geldt nog sterker voor webwinkelen.

• Ik check de algemene voorwaarden die op de website staan.
Als die al te vinden zijn, dan zijn ze vaak zó onbegrijpelijk en lang, dat er nauwelijks doorheen te komen is.

Wat doe je niet...

• Het aanbod is zeer beperkt en onlogisch van samenstelling.
Beperkt en Onlogisch zijn relatieve begrippen, vaak is een beperkt aanbod eerder een zegen.

• Ik doe wat me gevraagd wordt en betaal via anonieme kanalen als Western Union, MoneyGram of Bitcoins.

• Een artikel voor een spotprijs? Mijn geluksdag!
Er bestáán spotprijzen, vaak ook maar heel tijdelijk, maar men moet goed oppassen.

• De shop ziet er goed uit, dus waarom wantrouwen?
Goed punt, iedereen kan een professioneel uitziende webzijde (laten) maken.

• De naam van een grote keten zit in de URL, dus ik ga er van uit dat het betrouwbaar is.
Namen van grote ketens worden inderdaad het vaakst misbruikt door criminelen.

• De gegevens van de webshop verifieer ik als ik na mijn bestelling niks meer hoor.

• Keurmerken checken? Daar heb ik geen tijd voor.
Er zijn goede en slechte keurmerken. Voor die laatste hoeft een webshop alleen maar te betalen, ze stellen niks voor en bieden geen enkele garantie. Er moet eerst een keurmerk voor de keurmerken komen.

• Vertrouwen hoort erbij, dus ik betaal vooraf als dat wordt gevraagd.
Klanten zijn vaak minder te vertrouwen dan ondernemers. Dus zit er helaas niets anders op.

• Er staat geen info over voorwaarden, verzending of retourbeleid op de site, maar dat zit vast wel goed.
Het verplichte retourbeleid kost webshops handenvol geld, maar is een goede zaak op zich.

 

Wees geen slaaf, pak je leven terug!

Géén Facebook YouTube Twitter Google+

 


Top


Inhoud


Oplichters


Nonsens


Internet


Consument


Reclame


Crazy


Verkeer


Diversen


Forums


Wegwijzer


Positief


Uw Vragen


Over ons


Reageren

www.rechtkrom.nl © 2004-2017 Dick Waanders